Πρόσκληση 28ης κατεπείγουσας Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 22-09-2023

Αναρτήθηκε 21/09/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 28ης κατεπείγουσας Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 22-09-2023Αρχείο: pdf 192 kB