Πρόσκληση 29ης τακτικής Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 30-10-2023

Αναρτήθηκε 26/10/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 29ης τακτικής Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 30-10-2023Αρχείο: pdf 184 kB