Πρόσκληση 2ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 07-01-2022

Αναρτήθηκε 07/01/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 2ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 07-01-2022Αρχείο: pdf 442 kB