Πρόσκληση 2ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17-01-2023

Αναρτήθηκε 13/01/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 2ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17-01-2023Αρχείο: pdf 199 kB