Πρόσκληση 3ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20-01-2023

Αναρτήθηκε 16/01/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 3ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20-01-2023Αρχείο: pdf 202 kB