Πρόσκληση 3ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20-01-2023

Αναρτήθηκε 16/01/2023
Συνημμένα Αρχεία
Πρόσκληση 3ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20-01-2023 Αρχείο: pdf 201,7 kB