Πρόσκληση 3ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-2-2022

Αναρτήθηκε 11/02/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 3ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-2-2022Αρχείο: pdf 280 kB