Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 17-01-2022

Αναρτήθηκε 13/01/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 3ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 17-01-2022Αρχείο: pdf 289 kB