Πρόσκληση 4ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31-01-2023

Αναρτήθηκε 27/01/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 4ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31-01-2023Αρχείο: pdf 198 kB