Πρόσκληση 52ης κατεπείγουσας μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29-12-2022

Αναρτήθηκε 28/12/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 52ης κατεπείγουσας μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29-12-2022Αρχείο: pdf 207 kB