Πρόσκληση 55ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε 17/12/2021

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 55ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑρχείο: pdf 203 kB