Πρόσκληση 57ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2021

Αναρτήθηκε 28/12/2021

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 57ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2021Αρχείο: pdf 264 kB