Πρόσκληση 5ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2023

Αναρτήθηκε 03/02/2023

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 5ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2023Αρχείο: pdf 219 kB