Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Eπιτροπής στις 15-02-2022

Αναρτήθηκε 11/02/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Eπιτροπής στις 15-02-2022Αρχείο: pdf 288 kB