Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-02-2022

Αναρτήθηκε 24/02/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-02-2022Αρχείο: pdf 349 kB