Συμπληρωματική Πρόσκληση 24ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-12-2022

Αναρτήθηκε 12/12/2022

Συνημμένα Αρχεία

Mεταφορτωμένα αρχεία

Συμπληρωματική Πρόσκληση 24ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-12-2022Αρχείο: pdf 178 kB