Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα μητρώα αρρένων

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής.

Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Δ. Αττικής, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης