Δήλωση Θανάτου

Γενικές Πληροφορίες

Η Ληξιαρχική Πράξη θανάτου συντάσσεται ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

Για αλλοδαπούς:

  • Διαβατήριο
  • Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

  • Αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί, και μέχρι την 30η ημέρα, δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση.
  • Μετά την 30η μέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
  • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. του θανούντος

Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος