Δήλωση υιοθεσίας

Απαιτούμενα έγγραφα

Στο Δήμο που κατοικούν οι θετοί γονείς:

  • Δικαστική απόφαση
  • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο
  • Έκθεση επίδοσης
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
  • Αποδεικτικό κατοικίας θετών γονέων
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων

ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των γονέων