Φαξ. 210 5555880
Τηλ. 213 2014900

Έκδοση Ληξιαρχικής πράξης βαπτίσεως

Γενικές Πληροφορίες

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης
Υπόχρεοι για τη δήλωση:

  • οι γονείς του παιδιού,
  • ο ίδιος ο βαπτισθείς,

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα
  • Υπεύθυνες δηλώσεις των 2 γονέων ή

Υπεύθυνη δήλωση του ενός εξ’ αυτών εφόσον είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρεται το όνομα των τέκνων.

Γενικές Πληροφορίες

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης
Υπόχρεοι για τη δήλωση:

  • οι γονείς του παιδιού,
  • ο ίδιος ο βαπτισθείς,

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  • Ταυτότητα του δηλούντα
  • Υπεύθυνες δηλώσεις των 2 γονέων ή

Υπεύθυνη δήλωση του ενός εξ’ αυτών εφόσον είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναφέρεται το όνομα των τέκνων.

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, αποδέχεστε την χρήση τους.Όροι χρήσης