Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου

Γενικές Πληροφορίες

Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Αστυνομική ταυτότητα