Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως

Γενικές Πληροφορίες

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται από το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Αστυνομική ταυτότητα