Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου

Γενικές Πληροφορίες

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται από το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

Απαιτούμενα Έγγραφα
  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Αστυνομική ταυτότητα