Ονοματοδοσία

Γενικές Πληροφορίες

Αφορά την Ονοματοδοσία Τέκνου, καταχωρείται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης και ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ.

Αν η Ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι αλλού, συντάσσεται έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, η οποία αποστέλλεται στο ληξιαρχείο όπου είναι καταχωρημένη η ληξιαρχική πράξη γέννησης (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γέννησης του άλλου ληξιαρχείου).

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων
  • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί.