Βεβαίωση Ονοματοδοσίας

Γενικές Πληροφορίες

Καταχώρηση ονόματος του νεογνού στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται).

 

Απαιτούμενα Έγγραφα

Δήλωση των γονέων του παιδιού που έχουν τη γονική μέριμνα ή δήλωση του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία αναφέρεται το όνομα του τέκνου.