Άδεια Πολιτικού Γάμου για Κύπριους πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

1. Αίτηση

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:

α) Ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356 , 1357 , 1360 του Α.Κ.

β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

4. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι

5. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας

6. Πιστοποιητικό ελευθερίας

7. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ή Αθηναϊκή Εφημερίδα (χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).

(Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται ηημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).

8. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου.