Κοπή δένδρου

Γενικές Πληροφορίες

  • Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα για κοπές δέντρων εντός του σχεδίου πόλεως (τηλ: 15270)
  • Για κοπές εκτός σχεδίου απευθυνθείτε στο Δασαρχείο
  • Για κοπές  δέντρων ή/και  κλαδιών που φτάνουν σε ηλεκτροφόρα  καλώδια  απευθυνθείτε στην ΔΕΗ

Απαιτούμενα Έγγραφα

  • Αίτηση προς την Υπηρεσία