Ισολογισμοί - Απολογισμοί - Προυπολογισμοί

Προυπολογισμός εσόδων έτους 2020Αναρτήθηκε: 05/02/2020
Προυπολογισμός εξόδων έτους 2019Αναρτήθηκε: 21/01/2019
Προυπολογισμός εσόδων έτους 2019Αναρτήθηκε: 21/01/2019
Προυπολογισμός εξόδων έτους 2018Αναρτήθηκε: 11/01/2018
Προυπολογισμός εσόδων έτους 2018Αναρτήθηκε: 11/01/2018
Προυπολογισμός εξόδων έτους 2017Αναρτήθηκε: 14/12/2017
Προυπολογισμός εσόδων έτους 2017Αναρτήθηκε: 14/12/2016
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΑναρτήθηκε: 18/12/2015
Προϋπολογισμός Εσόδων 2016Αναρτήθηκε: 16/12/2015
Προυπολογισμός Εξόδων 2015Αναρτήθηκε: 16/12/2015
Προϋπολογισμός Εξόδων 2016Αναρτήθηκε: 16/12/2015
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΟ)Αναρτήθηκε: 10/12/2015
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)Αναρτήθηκε: 06/11/2015
Σχέδιο Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΑναρτήθηκε: 06/11/2015
Προυπολογισμός Εσόδων 2015Αναρτήθηκε: 31/12/2014
Πλοήγηση στις σελίδες