Ο Δήμος

Βρέθηκαν 18 Κατηγορίες

Στοιχεία Δήμου
Χαιρετισμός Δημάρχου
Τοπικο Συμβούλιο Μάνδρας
Τοπικό Συμβούλιο Βιλίων
Τοπικό Συμβούλιο Ερυθρών
Τοπικο Συμβούλιο Οινόης
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΚΑΠΜΕ
Δημοτικό Συμβούλιο
Οικονομική Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Διαβούλευσης
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσης
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσης
Σχολικές μονάδες Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Συλλογικοί Φορείς Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Δημοτικοί Αθλητικοί Χώροι
Ιεροί Ναοί, Παρεκκλήσια, Μονές