Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 25.10.2016Αναρτήθηκε: 21/10/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11.10.2016Αναρτήθηκε: 07/10/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 5.10.2016Αναρτήθηκε: 30/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 5.10.2016Αναρτήθηκε: 30/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 3.10.2016Αναρτήθηκε: 29/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 3.10.2016Αναρτήθηκε: 29/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27.9.2016Αναρτήθηκε: 23/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16.9.2016Αναρτήθηκε: 16/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19.9.2016Αναρτήθηκε: 15/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20.9.2016Αναρτήθηκε: 15/09/2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 14.9.2016Αναρτήθηκε: 14/09/2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 9.9.2016Αναρτήθηκε: 08/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12.9.2016Αναρτήθηκε: 08/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6.9.2016Αναρτήθηκε: 02/09/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6.9.2016Αναρτήθηκε: 02/09/2016
Πλοήγηση στις σελίδες