Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30.11.2015Αναρτήθηκε: 26/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28.11.2015Αναρτήθηκε: 24/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23.11.2015Αναρτήθηκε: 19/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23.11.2015Αναρτήθηκε: 19/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23.11.2015Αναρτήθηκε: 19/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 16.11.2015Αναρτήθηκε: 06/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10.11.2015Αναρτήθηκε: 06/11/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 9.11.2015Αναρτήθηκε: 05/11/2015
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2.11.2015Αναρτήθηκε: 30/10/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 20.10.2015Αναρτήθηκε: 16/10/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 19.10.2015Αναρτήθηκε: 15/10/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 13.10.2015Αναρτήθηκε: 09/10/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 6.10.2015Αναρτήθηκε: 02/10/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 6.10.2015Αναρτήθηκε: 28/09/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29.9.2015Αναρτήθηκε: 25/09/2015
Πλοήγηση στις σελίδες