Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29.8.2016 Αναρτήθηκε: 28/08/2016
Πρόσκληση για έκτακτη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 8.8.2016 Αναρτήθηκε: 05/08/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8.8.2016 Αναρτήθηκε: 04/08/2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.7.2016 Αναρτήθηκε: 28/07/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27.7.2016 και ώρα 21:00 Αναρτήθηκε: 22/07/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26.7.2016 Αναρτήθηκε: 22/07/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27.7.2016 και ώρα 20:30 Αναρτήθηκε: 22/07/2016
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 19.7.2016 Αναρτήθηκε: 19/07/2016
Πρόσκληση για έκτακτη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 6.7.2016 Αναρτήθηκε: 06/07/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 5.7.2016 Αναρτήθηκε: 01/07/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.7.2016 Αναρτήθηκε: 27/06/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28.6.2016 Αναρτήθηκε: 24/06/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21.6.2016 Αναρτήθηκε: 17/06/2016
Πρόσκληση για έκτακτη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17.6.2016 Αναρτήθηκε: 17/06/2016
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10.6.2016 Αναρτήθηκε: 06/06/2016
Πλοήγηση στις σελίδες