Προσκλήσεις

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 7.8.2015Αναρτήθηκε: 06/08/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 3.8.2015 και ώρα 20:15Αναρτήθηκε: 30/07/2015
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3.8.2015 και ώρα 20:45Αναρτήθηκε: 30/07/2015
Πρόσκληση Έκτακτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30.7.2015Αναρτήθηκε: 29/07/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28.7.2015Αναρτήθηκε: 24/07/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 21.7.2015Αναρτήθηκε: 17/07/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14/7/015Αναρτήθηκε: 10/07/2015
Πρόσκληση Εκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 10/07/2015Αναρτήθηκε: 10/07/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14.7.2015Αναρτήθηκε: 10/07/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 01/07/2015Αναρτήθηκε: 26/06/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.6.2015Αναρτήθηκε: 25/06/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24.6.2015Αναρτήθηκε: 16/06/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 24.6.2015Αναρτήθηκε: 16/06/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 9.6.2015Αναρτήθηκε: 05/06/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 9.6.2015Αναρτήθηκε: 05/06/2015
Πλοήγηση στις σελίδες