Προσκλήσεις

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2.6.2015Αναρτήθηκε: 29/05/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2.6.2015Αναρτήθηκε: 29/05/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18.5.2015Αναρτήθηκε: 14/05/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18.5.2015Αναρτήθηκε: 14/05/2015
Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής 12.5.2015Αναρτήθηκε: 08/05/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12.5.2015Αναρτήθηκε: 08/05/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 21.4.2015Αναρτήθηκε: 21/04/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21.4.2015Αναρτήθηκε: 17/04/2015
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 8.4.2015Αναρτήθηκε: 08/04/2015
Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 8.4.2015Αναρτήθηκε: 08/04/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 6.4.2015Αναρτήθηκε: 04/04/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 6.4.2015Αναρτήθηκε: 02/04/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6.4.2015Αναρτήθηκε: 02/04/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30.3.2015Αναρτήθηκε: 26/03/2015
Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή 23/03/2015Αναρτήθηκε: 19/03/2015
Πλοήγηση στις σελίδες