Προσκλήσεις

Πρόσκληση Οικονομικής επιτροπής 16.3.2015Αναρτήθηκε: 12/03/2015
Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή 10.3.2015Αναρτήθηκε: 06/03/2015
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για 11.3.2015Αναρτήθηκε: 06/03/2015
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 24/02/2015Αναρτήθηκε: 19/02/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18.2.2015Αναρτήθηκε: 18/02/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναρτήθηκε: 06/02/2015
Πρόσκληση για Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 6.2.2015Αναρτήθηκε: 04/02/2015
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22/01/2015Αναρτήθηκε: 16/01/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 22.1.2015Αναρτήθηκε: 16/01/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΑναρτήθηκε: 12/01/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 02/01/2015Αναρτήθηκε: 02/01/2015
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31/12/2014Αναρτήθηκε: 31/12/2014
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30/12/2014Αναρτήθηκε: 30/12/2014
Έκτακτη Οικονομική Επιτροπή Τρίτη 30/12/2014Αναρτήθηκε: 30/12/2014
Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 29/12/2014Αναρτήθηκε: 29/12/2014
Πλοήγηση στις σελίδες