Προσκλήσεις

Πρόσκληση 10ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 14-03-2022Αναρτήθηκε: 09/03/2022
Πρόσκληση 2ης Διά ζώσης Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/03/2022Αναρτήθηκε: 28/02/2022
Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-02-2022Αναρτήθηκε: 24/02/2022
Πρόσκληση 6ης ειδικής κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-02-2022Αναρτήθηκε: 16/02/2022
Πρόσκληση 5ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-02-2022Αναρτήθηκε: 16/02/2022
Πρόσκληση 1ης Διά ζώσης Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-02-2022Αναρτήθηκε: 14/02/2022
Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Eπιτροπής στις 15-02-2022Αναρτήθηκε: 11/02/2022
Πρόσκληση 4ης ειδικής τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-02-2022Αναρτήθηκε: 11/02/2022
Πρόσκληση 3ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-2-2022Αναρτήθηκε: 11/02/2022
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - Πρόσκληση 4ης ειδικής μικτής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 14/02/2022Αναρτήθηκε: 10/02/2022
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ - Πρόσκληση 3ης τακτικής μικτής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 14/02/2022Αναρτήθηκε: 10/02/2022
Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 11-02-2022Αναρτήθηκε: 07/02/2022
Πρόσκληση 6ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 07-02-2022Αναρτήθηκε: 03/02/2022
Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναρτήθηκε: 24/01/2022
Πρόσκληση 4ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναρτήθηκε: 20/01/2022
Πλοήγηση στις σελίδες