Προσκλήσεις

Πρόσκληση 34ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26-08-2022Αναρτήθηκε: 22/08/2022
Πρόσκληση 33ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 02-08-2022Αναρτήθηκε: 29/07/2022
Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-07-2022Αναρτήθηκε: 22/07/2022
Πρόσκληση 32ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22-7-2022Αναρτήθηκε: 21/07/2022
Πρόσκληση 31ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18-07-2022Αναρτήθηκε: 14/07/2022
Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-07-2022Αναρτήθηκε: 13/07/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση 30ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022Αναρτήθηκε: 12/07/2022
Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 13-07-2022Αναρτήθηκε: 08/07/2022
Πρόσκληση 30ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022Αναρτήθηκε: 08/07/2022
Πρόσκληση 29ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06-07-2022Αναρτήθηκε: 01/07/2022
Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/6/2022Αναρτήθηκε: 23/06/2022
Πρόσκληση 28ης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28/6/2022Αναρτήθηκε: 23/06/2022
Πρόσκληση 27ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 21-06-2022Αναρτήθηκε: 17/06/2022
Πρόσκληση 26ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 14-06-2022Αναρτήθηκε: 10/06/2022
Πρόσκληση 3ης τακτικής Διά ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-06-2022Αναρτήθηκε: 10/06/2022
Πλοήγηση στις σελίδες