Προσκλήσεις

Πρόσκληση 39ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 10-10-2022Αναρτήθηκε: 05/10/2022
Πρόσκληση 38ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 3-10-2022Αναρτήθηκε: 29/09/2022
Πρόσκληση 37ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29-09-2022Αναρτήθηκε: 28/09/2022
Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21/9/2022Αναρτήθηκε: 15/09/2022
Πρόσκληση 36ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20/9/2022Αναρτήθηκε: 15/09/2022
Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20/9/2022Αναρτήθηκε: 15/09/2022
Πρόσκληση 35ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12-09-2022Αναρτήθηκε: 08/09/2022
Πρόσκληση 4ης τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-08-2022Αναρτήθηκε: 26/08/2022
Πρόσκληση 34ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 26-08-2022Αναρτήθηκε: 22/08/2022
Πρόσκληση 33ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 02-08-2022Αναρτήθηκε: 29/07/2022
Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-07-2022Αναρτήθηκε: 22/07/2022
Πρόσκληση 32ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 22-7-2022Αναρτήθηκε: 21/07/2022
Πρόσκληση 31ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18-07-2022Αναρτήθηκε: 14/07/2022
Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-07-2022Αναρτήθηκε: 13/07/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση 30ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022Αναρτήθηκε: 12/07/2022
Πλοήγηση στις σελίδες