Προσκλήσεις

Πρόσκληση 19ης κατεπείγουσας επαναληπτικής Μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 02-06-2023Αναρτήθηκε: 02/06/2023
Πρόσκληση 18ης κατεπείγουσας επαναληπτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 01-06-2023Αναρτήθηκε: 01/06/2023
Πρόσκληση 20ης κατεπείγουσας μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 01-06-2023Αναρτήθηκε: 31/05/2023
Πρόσκληση 19ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 31-05-2023Αναρτήθηκε: 31/05/2023
Πρόσκληση 17ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 31-05-2023Αναρτήθηκε: 26/05/2023
«Πρόσκληση 4ης τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-05-2023Αναρτήθηκε: 26/05/2023
Πρόσκληση 18ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 23-05-2023Αναρτήθηκε: 19/05/2023
Πρόσκληση 17ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 08-05-2023Αναρτήθηκε: 04/05/2023
Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 04-05-2023Αναρτήθηκε: 04/05/2023
Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 04-05-2023Αναρτήθηκε: 03/05/2023
Πρόσκληση 3ης τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03-05-2023Αναρτήθηκε: 28/04/2023
Πρόσκληση 15ης κατεπείγουσας Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 27-04-2023Αναρτήθηκε: 27/04/2023
Πρόσκληση 14ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-04-2023Αναρτήθηκε: 21/04/2023
Πρόσκληση 15ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 25-04-2023Αναρτήθηκε: 21/04/2023
Πρόσκληση 14ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 21-04-2023Αναρτήθηκε: 20/04/2023
Πλοήγηση στις σελίδες