Προσκλήσεις

Πρόσκληση 25ης Ειδικής μικτής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 21-12-2022Αναρτήθηκε: 16/12/2022
Πρόσκληση 50ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20-12-2022Αναρτήθηκε: 16/12/2022
Πρόσκληση 49ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 16-12-2022Αναρτήθηκε: 12/12/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση 24ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-12-2022Αναρτήθηκε: 12/12/2022
Πρόσκληση 24ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-12-2022Αναρτήθηκε: 09/12/2022
Πρόσκληση 48ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 8-12-2022Αναρτήθηκε: 08/12/2022
Πρόσκληση 47ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06-12-2022Αναρτήθηκε: 02/12/2022
Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/11/2022Αναρτήθηκε: 25/11/2022
Πρόσκληση 46ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30/11/2022Αναρτήθηκε: 25/11/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-11-2022Αναρτήθηκε: 15/11/2022
Πρόσκληση 45ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2022Αναρτήθηκε: 14/11/2022
Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-11-2022Αναρτήθηκε: 11/11/2022
Πρόσκληση 21ης Ειδικής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-11-2022Αναρτήθηκε: 11/11/2022
Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2022Αναρτήθηκε: 10/11/2022
Πρόσκληση 44ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07/11/2022Αναρτήθηκε: 03/11/2022
Πλοήγηση στις σελίδες