Προσκλήσεις

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 14-07-2022Αναρτήθηκε: 13/07/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση 30ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022Αναρτήθηκε: 12/07/2022
Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 13-07-2022Αναρτήθηκε: 08/07/2022
Πρόσκληση 30ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022Αναρτήθηκε: 08/07/2022
Πρόσκληση 29ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 06-07-2022Αναρτήθηκε: 01/07/2022
Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29/6/2022Αναρτήθηκε: 23/06/2022
Πρόσκληση 28ης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28/6/2022Αναρτήθηκε: 23/06/2022
Πρόσκληση 27ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 21-06-2022Αναρτήθηκε: 17/06/2022
Πρόσκληση 26ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 14-06-2022Αναρτήθηκε: 10/06/2022
Πρόσκληση 3ης τακτικής Διά ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-06-2022Αναρτήθηκε: 10/06/2022
Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 7-6-2022Αναρτήθηκε: 03/06/2022
Πρόσκληση 24ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 31-05-2022Αναρτήθηκε: 27/05/2022
Πρόσκληση 23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπή 25-5-2022Αναρτήθηκε: 24/05/2022
Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 23-05-2022Αναρτήθηκε: 19/05/2022
Ανακοίνωση διενέργειας συμπληρωματικής κλήρωσης ΜηΜΕΔΑναρτήθηκε: 16/05/2022
Πλοήγηση στις σελίδες