Προσκλήσεις

Πρόσκληση 3ης τακτικής Διά ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-06-2022Αναρτήθηκε: 10/06/2022
Πρόσκληση 25ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 7-6-2022Αναρτήθηκε: 03/06/2022
Πρόσκληση 24ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 31-05-2022Αναρτήθηκε: 27/05/2022
Πρόσκληση 23ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπή 25-5-2022Αναρτήθηκε: 24/05/2022
Πρόσκληση 22ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 23-05-2022Αναρτήθηκε: 19/05/2022
Ανακοίνωση διενέργειας συμπληρωματικής κλήρωσης ΜηΜΕΔΑναρτήθηκε: 16/05/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔΑναρτήθηκε: 11/05/2022
Πρόσκληση 11ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-05-2022Αναρτήθηκε: 06/05/2022
Πρόσκληση 21ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 10-05-2022Αναρτήθηκε: 06/05/2022
Πρόσκληση 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-04-2022Αναρτήθηκε: 28/04/2022
Πρόσκληση 10ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 19-04-2022Αναρτήθηκε: 19/04/2022
Πρόσκληση 9ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 18-04-2022Αναρτήθηκε: 18/04/2022
Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 19-04-2022Αναρτήθηκε: 15/04/2022
Πρόσκληση 8ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 15-4-2022Αναρτήθηκε: 11/04/2022
Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής -15-4-2022Αναρτήθηκε: 11/04/2022
Πλοήγηση στις σελίδες