Προσκλήσεις

Πρόσκληση 6ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 11-02-2023Αναρτήθηκε: 10/02/2023
Πρόσκληση 7ης μικτής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 08-02-2023Αναρτήθηκε: 03/02/2023
Πρόσκληση 5ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2023Αναρτήθηκε: 03/02/2023
Πρόσκληση 1ης τακτικής δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08-02-2023Αναρτήθηκε: 03/02/2023
Πρόσκληση 4ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 31-01-2023Αναρτήθηκε: 27/01/2023
Πρόσκληση 3ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 20-01-2023Αναρτήθηκε: 16/01/2023
Πρόσκληση 2ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 17-01-2023Αναρτήθηκε: 13/01/2023
Πρόσκληση 6ης μικτής επαναληπτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 13-01-2023Αναρτήθηκε: 13/01/2023
Πρόσκληση 5ης ειδικής μικτής επαναληπτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 13-01-2023Αναρτήθηκε: 13/01/2023
Πρόσκληση 4ης μικτής επαναληπτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 12-01-2023Αναρτήθηκε: 12/01/2023
Πρόσκληση 3ης ειδικής μικτής επαναληπτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 12-01-2023Αναρτήθηκε: 12/01/2023
Πρόσκληση 2ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-01-2023Αναρτήθηκε: 05/01/2023
Πρόσκληση 1ης τακτικής ειδικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-01-2023Αναρτήθηκε: 05/01/2023
Πρόσκληση 1ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 09-01-2023Αναρτήθηκε: 05/01/2023
Πρόσκληση 52ης κατεπείγουσας μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29-12-2022Αναρτήθηκε: 28/12/2022
Πλοήγηση στις σελίδες