Προσκλήσεις

Πρόσκληση 54η . Τακτικής Συνεδρίασης Ο.Ε.Αναρτήθηκε: 07/12/2021
Πρόσκληση 29ης μικτής κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 3/12/2021Αναρτήθηκε: 03/12/2021
Πρόσκληση 28ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 2/12/2021Αναρτήθηκε: 01/12/2021
Κατεπείγουσα πρόσκληση 53ης δια περιφοράς συνεδρίασης της Ο.Ε.Αναρτήθηκε: 30/11/2021
Πρόσκληση 27ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 01-12-2021Αναρτήθηκε: 26/11/2021
Πρόσκληση 52ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 01-12-2021Αναρτήθηκε: 26/11/2021
Πρόσκληση 51ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής»Αναρτήθηκε: 22/11/2021
Πρόσκληση 26ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 23-11-2021Αναρτήθηκε: 19/11/2021
Κατεπείγουσα πρόσκληση 50ης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναρτήθηκε: 16/11/2021
Πρόσκληση 49ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 19-11-2021Αναρτήθηκε: 15/11/2021
Κατεπείγουσα πρόσκληση 48ης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναρτήθηκε: 12/11/2021
Κατεπείγουσα πρόσκληση 47ης συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑναρτήθηκε: 08/11/2021
Πρόσκληση 46ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 5-11-2021Αναρτήθηκε: 01/11/2021
Πρόσκληση 25ης κατεπείγουσας μεικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-10-2021Αναρτήθηκε: 27/10/2021
Πρόσκληση 24ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 26/10/2021Αναρτήθηκε: 26/10/2021
Πλοήγηση στις σελίδες