Προσκλήσεις

«Πρόσκληση 4ης τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30-05-2023 Αναρτήθηκε: 26/05/2023
Πρόσκληση 18ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 23-05-2023 Αναρτήθηκε: 19/05/2023
Πρόσκληση 17ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 08-05-2023 Αναρτήθηκε: 04/05/2023
Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 04-05-2023 Αναρτήθηκε: 04/05/2023
Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας Δια Περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 04-05-2023 Αναρτήθηκε: 03/05/2023
Πρόσκληση 3ης τακτικής Δια ζώσης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03-05-2023 Αναρτήθηκε: 28/04/2023
Πρόσκληση 15ης κατεπείγουσας Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 27-04-2023 Αναρτήθηκε: 27/04/2023
Πρόσκληση 14ης τακτικής Δια Ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-04-2023 Αναρτήθηκε: 21/04/2023
Πρόσκληση 15ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 25-04-2023 Αναρτήθηκε: 21/04/2023
Πρόσκληση 14ης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 21-04-2023 Αναρτήθηκε: 20/04/2023
Πρόσκληση 13ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 10-04-2023 Αναρτήθηκε: 06/04/2023
Πρόσκληση 12ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 04-04-2023 Αναρτήθηκε: 31/03/2023
Πρόσκληση 13ης μικτής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 29-03-2023 Αναρτήθηκε: 24/03/2023
Πρόσκληση 11ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 28-03-2023 Αναρτήθηκε: 24/03/2023
Πρόσκληση 10ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 24-03-2023 Αναρτήθηκε: 20/03/2023
Πλοήγηση στις σελίδες