Προσκλήσεις

Πρόσκληση 44ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07/11/2022Αναρτήθηκε: 03/11/2022
Πρόσκληση 43ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 27-10-2022Αναρτήθηκε: 26/10/2022
Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 26-10-2022Αναρτήθηκε: 21/10/2022
Πρόσκληση 42ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 24-10-2022Αναρτήθηκε: 20/10/2022
Πρόσκληση 41ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2022Αναρτήθηκε: 11/10/2022
Πρόσκληση 40ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14-10-2022Αναρτήθηκε: 10/10/2022
Συμπληρωματική Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-10-2022Αναρτήθηκε: 06/10/2022
Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 12-10-2022Αναρτήθηκε: 05/10/2022
Πρόσκληση 17ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 12-10-2022Αναρτήθηκε: 05/10/2022
Πρόσκληση 39ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 10-10-2022Αναρτήθηκε: 05/10/2022
Πρόσκληση 38ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 3-10-2022Αναρτήθηκε: 29/09/2022
Πρόσκληση 37ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 29-09-2022Αναρτήθηκε: 28/09/2022
Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21/9/2022Αναρτήθηκε: 15/09/2022
Πρόσκληση 36ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20/9/2022Αναρτήθηκε: 15/09/2022
Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20/9/2022Αναρτήθηκε: 15/09/2022
Πλοήγηση στις σελίδες