Προσκλήσεις

Πρόσκληση 17ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 12-4-2022Αναρτήθηκε: 08/04/2022
Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 7-4-2022Αναρτήθηκε: 05/04/2022
Πρόσκληση 7ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 04-04-2022Αναρτήθηκε: 31/03/2022
Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 04-04-2022Αναρτήθηκε: 31/03/2022
Πρόσκληση 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 29-03-2022Αναρτήθηκε: 29/03/2022
Πρόσκληση 13ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-03-2022Αναρτήθηκε: 23/03/2022
Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 23-03-2022Αναρτήθηκε: 18/03/2022
Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 15-03-2022Αναρτήθηκε: 11/03/2022
Πρόσκληση 10ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 14-03-2022Αναρτήθηκε: 09/03/2022
Πρόσκληση 2ης Διά ζώσης Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/03/2022Αναρτήθηκε: 28/02/2022
Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-02-2022Αναρτήθηκε: 24/02/2022
Πρόσκληση 6ης ειδικής κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-02-2022Αναρτήθηκε: 16/02/2022
Πρόσκληση 5ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 16-02-2022Αναρτήθηκε: 16/02/2022
Πρόσκληση 1ης Διά ζώσης Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-02-2022Αναρτήθηκε: 14/02/2022
Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Eπιτροπής στις 15-02-2022Αναρτήθηκε: 11/02/2022
Πλοήγηση στις σελίδες