Προσκλήσεις

Πρόσκληση 13ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 10-04-2023Αναρτήθηκε: 06/04/2023
Πρόσκληση 12ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 04-04-2023Αναρτήθηκε: 31/03/2023
Πρόσκληση 13ης μικτής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 29-03-2023Αναρτήθηκε: 24/03/2023
Πρόσκληση 11ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 28-03-2023Αναρτήθηκε: 24/03/2023
Πρόσκληση 10ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης της Οικονομική Επιτροπής 24-03-2023Αναρτήθηκε: 20/03/2023
Πρόσκληση 12ης μικτής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 15-03-2023Αναρτήθηκε: 10/03/2023
Πρόσκληση 11ης μικτής κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 07-03-2023Αναρτήθηκε: 07/03/2023
Πρόσκληση 10ης μικτής κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 07-03-2023Αναρτήθηκε: 06/03/2023
Πρόσκληση 9ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 07-03-2023Αναρτήθηκε: 03/03/2023
Ανακοίνωση αναβολής 9ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουΑναρτήθηκε: 01/03/2023
Πρόσκληση 9ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 01-03-2023Αναρτήθηκε: 24/02/2023
Πρόσκληση 2ης έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22-02-2023Αναρτήθηκε: 20/02/2023
Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 22-2-2023Αναρτήθηκε: 17/02/2023
Πρόσκληση 8ης τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 21-02-2023Αναρτήθηκε: 17/02/2023
Πρόσκληση 7ης κατεπείγουσας μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 11-02-2023Αναρτήθηκε: 11/02/2023
Πλοήγηση στις σελίδες