Προσκλήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔΑναρτήθηκε: 11/05/2022
Πρόσκληση 11ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 11-05-2022Αναρτήθηκε: 06/05/2022
Πρόσκληση 21ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 10-05-2022Αναρτήθηκε: 06/05/2022
Πρόσκληση 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 28-04-2022Αναρτήθηκε: 28/04/2022
Πρόσκληση 10ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 19-04-2022Αναρτήθηκε: 19/04/2022
Πρόσκληση 9ης κατεπείγουσας μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 18-04-2022Αναρτήθηκε: 18/04/2022
Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 19-04-2022Αναρτήθηκε: 15/04/2022
Πρόσκληση 8ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 15-4-2022Αναρτήθηκε: 11/04/2022
Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής -15-4-2022Αναρτήθηκε: 11/04/2022
Πρόσκληση 17ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 12-4-2022Αναρτήθηκε: 08/04/2022
Πρόσκληση 16ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 7-4-2022Αναρτήθηκε: 05/04/2022
Πρόσκληση 7ης τακτικής μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 04-04-2022Αναρτήθηκε: 31/03/2022
Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 04-04-2022Αναρτήθηκε: 31/03/2022
Πρόσκληση 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής 29-03-2022Αναρτήθηκε: 29/03/2022
Πρόσκληση 13ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 28-03-2022Αναρτήθηκε: 23/03/2022
Πλοήγηση στις σελίδες